Menu

ساختار و ترکیب

پارکت کامپوزیتی Signature شرکت Avant از چهارلایه تشکیل شده است. تخته زمینه از یک ساختار لانه زنبوری برخوردار است که استحکام و قوام ساختاری پانل ها را فراهم ساخته و صدای ایجاد شده از صدای پا را جذب می کند. دو لایه بعدی در فرآیند تولید در تخته زمینه ادغام شده اند تا اطمینان حاصل گردد که هرگز تا نمی خورند، حبابی بین آنها ایجاد نمی شود یا پوسته پوسته نمی شوند.پانل های کف توسط یک لایه ضد اصطکاک در برگرفته شده اند تا یک سطح مناسب را ایجاد نمایند.

 

 


 

 

 

 

 

پارکت کامپوزیتی Signature شرکت Avant از یک سیستم چفت و بست پیشرفته واحد استفاده می کند که نصب دقیق و سریع پارکت را ممکن می سازد. علاوه بر این، سیستم چفت و بست این اطمینان را می دهد که پانل ها به طور کامل و بدون درز در کنار هم نصب شده و سطحی ضد آب را ایجادمی کنند.